3.6
Your Rating
Đánh giá
Average 3.6 / 5 out of 5 total votes.
Thứ hạng
94th, it has 96564 monthly views
Tên khác
剑道凌天
Tác giả
Lịch ra truyện
Chuyên mục
Thể loại
Truyện Tranh