Đánh giá


Has a total of 1 reviews!



Sơ lược

Truyện Yêu Giả Vi Vương Đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ, bước lên câu truyện đồ thần! Nhiệt huyết và truyền kỳ, kích tình và cảm động...

Xem thêm

Các chương


Comment

Please Register or Login to comment!

  Truyện cùng nhóm dịch