Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 6 reviews!
Sơ lược

Han Gyu-Hwan là một cậu bé bị bắt nạt ở trường, và con giun xéo lắm cũng quằn, cậu sử dụng một khẩu shotgun để giải quyết mọi chuyện ....

Xem thêm

Các chương

Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!