Đánh giá


Has a total of 30 reviews!
Sơ lược

Cung là thứ binh khí vượt qua khoảng cách mà mắt thường nhìn được, thống trị cả những sinh mạng đang ẩn mình. Nếu thứ vũ khí vô hình này khát khao tìm kiếm sinh mạng nào đó, liệu còn thứ nào đáng sợ hơn nó hay không?

Xem thêm

Các chương

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!