Quảng Cáo Nè!

Đánh giá


Has a total of 2 reviews!
Sơ lược

Hoàng Long - kẻ cai quản tầng thứ 7 của hầm ngục vực thẩm trong một thời gian dài đã thức tỉnh. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ bất bại, Hoàng Long đã chuyển hóa thành dạng người với cái tên "Kim Giáp Đồ Long". Nhận thức bản thân là một nhân vật trong thế giới game, anh ta rời khỏi hầm ngục và bắt đầu hành trình riêng của bản thân mình. Một truyền thuyết mới đã bắt đầu!!!

Xem thêm
Quảng Cáo Nè!

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!