Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 161 reviews!
Sơ lược

Một trong những Ma thần mạnh nhất lịch sử võ lâm xuất hiện, là kỳ tài võ học kinh người, nhưng khởi nguồn lại là do ... thằng chút chít cách đó cả ngàn năm bay về can thiệp, câu chuyện hư cmn cấu này rồi sẽ đi đâu về đâu =))

Xem thêm

Các chương

Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!