Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 12 reviews!
Sơ lược

Tái sinh vào thời cổ đại, để tồn tại Lý Trường Thọ phải tu luyện thành tiên nhân. Con đường tu luyện đầy gian nan vì vậy hắn rất cẩn thận và phòng xa. Một ngày nọ sư phụ dẫn một tiểu sư muội đến nhờ hắn chỉ dạy tu luyện...

Xem thêm
Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!