Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 17 reviews!
Sơ lược

Đỉnh núi Bất Qui Phong sản sinh ra một thần đan hiếm có, chính là Ta, ngọc thụ alam phong, tiêu sái nghê thường, tâm hồn to lớn! Đại Hoàn Đan đánh thì không được, ăn thì không được!

Xem thêm

Các chương

Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!