Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 13 reviews!
Sơ lược

Thiên tài học bá vì bị gái chơi đùa, lại tại ngày mưa dông bị lôi trực tiếp bổ tới thế giới trò chơi?! Ở đây muốn tiếp tục sống chỉ có thể dựa vào mình, yêu thú, thần giả vờn quanh, nguy hiểm trùng điệp, hắn còn có thể không trở lại hiện thực cùng muội tử gặp nhau đâu?!

Xem thêm
Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!