Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 25 reviews!
Sơ lược

Một tháng trước, không hiểu vì lý do gì mà main lại được triệu hồi đến thế giới gọi là hầm ngục (có rất nhiều người cũng bị triệu hồi giống main). Nhưng mỗi một con người được triệu hồi, họ đều có một kỹ năng đặc biệt riêng. Nhưng riêng main lại có một kỹ năng mang tên Fuho (xây dựng) được cho là phế vật. Cho đến một ngày main bị bọn họ bỏ lại phía sau, rơi xuống một cái bẫy mà tỉ lệ dẫm trúng là 0,1%, bất cứ ai cũng tưởng là main chết rồi. Và main cũng được hệ thống xác nhận là người chơi đã chết, nhưng không một ai ngờ là..... ~

Xem thêm

Các chương

Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!