Đánh giá


Has a total of 29 reviews!
Sơ lược

Thanh niên cuồng công việc bị đưa vào dị giới. Hắn phát hiện phù thủy với sức mạnh ma thuật cùng thân hình nóng bỏng thì tận dụng họ để hằng ngày chăm chỉ làm "nông nghiệp", "cày bừa", "làm ruộng" các kiểu...

Xem thêm

Các chương

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!