Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 180 reviews!
Sơ lược

Thiên địa dị biến, yêu thú sinh sôi, kỷ nguyên mới của nhân loại đã cho ra đời 1 nghề nghiệp mới: thu phục quái vật, nuôi dưỡng quái vật, huấn luyện quái vật, đây chính là nghề Ngự Sử,

Xem thêm

Các chương

Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!