Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 8 reviews!
Sơ lược

Cho dù những sinh vật kỳ lạ như quái vật và chòm sao bảo hộ xuất hiện, triết lý sống của tôi vẫn không đổi. nhưng khi đột ngột được thức tỉnh và được ban cho đặc tính của cấp sss, thế là đi tong cuộc sống bình an của tôi. tôi không còn cách nào ngoài việc thăng cấp nếu muốn bảo vệ bản thân!

Xem thêm
Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!