Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 158 reviews!
Sơ lược

Hệ thống trong tay, thiên hạ ta có! Ta muốn có người đẹp xinh nhất, quyền lực ta lớn nhất, thân phận ta tôn quý nhất! Cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, ta phải là chí cao vô thượng!

Xem thêm

Các chương

Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!