Quảng Cáo Nè!

Đánh giá


Has a total of 53 reviews!
Sơ lược

15 năm cho đến khi kết thúc trò chơi. Duy nhất chỉ có tôi biết cái kết. ‘Tôi như là một món đồ cổ’.

Xem thêm

Các chương

Quảng Cáo Nè!

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!