Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 124 reviews!
Sơ lược

Vô Cực Thiên Tôn tu tiên, nghịch chuyển tiên pháp tối cao của tông môn. Chỉ là vì trở về đô thị! Lần này, quyết sửa chữa sai lầm, bù đắp lại nuối tiếc của kiếp trước, tiền bạc, sức mạnh, người đẹp đều có đủ. Truyện cải biên từ tiểu thuyết Trùng Sinh chi Đô Thị Tu Tiên

Xem thêm

Các chương

Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!