Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 67 reviews!
Sơ lược

Tóm tắt đơn giản thôi : Một anh Gosu LoL chuyển giới thế nào lại vớ được bà chị quỷ vương.

Xem thêm

Các chương

Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!